dinsdag 26 mei 2015

PANDAS: plotselinge tics na een infectie

Over het ontstaan van tics is nog veel onduidelijk. Momenteel lopen er meerdere internationale onderzoeken naar de vraag waarom het ene kind wel tics ontwikkelt en het andere niet. Genetische aanleg lijkt een belangrijke rol te spelen. In het TICGenetics-onderzoek zijn onlangs spontane veranderingen in de genen ontdekt bij kinderen bij wie verder geen tics in de familie zitten. Daarnaast zijn ook omgevingsfactoren verdacht, zoals infecties in de kindertijd. Sommige kinderen krijgen na een keelontsteking van de ene op de andere dag tics en andere klachten. Dit merkte Tessa bij haar dochter Merel, nu elf jaar.


Foto: Henry Burrows/flickr.com
Merel is een leuk, speels en soms wat dromerig meisje. Tics heeft haar moeder Tessa nog nooit bij haar gezien. Totdat Merel zeven jaar is en vaak last krijgt van keelontstekingen. Van de laatste keelontsteking knapt Merel niet goed op, ze blijft weken last houden van verdikte klieren in haar hals. Tessa klopt aan bij de huisarts, die bloed afneemt voor onderzoek en Merel antibiotica geeft. Dan, van de ene op de andere dag, begint Merel met haar ogen te draaien tijdens het spelen. Tessa maakt zich zorgen. Ze is bang dat het iets neurologisch is, zoals epilepsie. De huisarts stuurt haar nu door naar het ziekenhuis. De kinderneuroloog denkt aan een heel andere verklaring van de klachten: PANDAS.

Wat is PANDAS?
PANDAS staat voor Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infection en wordt omschreven als een aandoening waarbij kinderen tics en/of dwangverschijnselen krijgen na het doormaken van een infectie veroorzaakt door streptokokkenbacteriën. Daarnaast komen ook andere klachten plotseling op, zoals emotionele labiliteit, verlatingsangst, opstandig gedrag, motorische hyperactiviteit, en verslechtering van het handschrift en de schoolprestaties. De theorie is dat de afweerreactie van het immuunsysteem zich bij deze kinderen niet alleen op de bacterie richt, maar ook invloed heeft op bepaalde hersengebieden die hier gevoelig voor zijn. De gebieden waar beweging en gedrag worden gereguleerd,  de basale ganglia, worden aangetast. Tics en gedragsproblemen zijn het gevolg. Deze ontstaan vaak één of enkele weken na de infectie. Artsen kunnen soms vaststellen dat er een infectie met streptokokken heeft plaatsgevonden door middel van bloedonderzoek of een keelkweek. Dit is echter niet altijd meer aan te tonen. 

Criteria voor PANDAS:
1.       De aanwezigheid van OCD en/of een ticstoornis
2.       De symptomen zijn begonnen voor de puberteit
3.       Een episodisch verloop: een plotseling begin (‘explosie’ van klachten) en een duidelijke vermindering of verdwijning van de symptomen tussen de episodes door
4.       Een verband met streptokokkeninfecties, aangetoond met een keelkweek of bloedwaarden.
5.       Neurologische afwijkingen, bijvoorbeeld motorische hyperactiviteit, aangetoond met een neurologisch onderzoek.

Na de diagnose verlopen de klachten zeer wisselend. Soms is er, meestal nadat Merel wat ziek is geweest, een plotselinge explosie van tics te zien, waarna deze weer langzaam wegebt. Ook zijn er perioden dat Merel nauwelijks ergens last van heeft. Bijna belt Tessa een controleafspraak met de neuroloog af omdat er geen tics meer te zien zijn. Maar dan is er weer zo’n opleving. Bij controle van het bloed zijn de streptokokkenwaarden weer verhoogd. Langzaam worden de perioden zonder tics steeds korter. Ook krijgt Merel meerdere tics, zoals grimassen, kuchen en haar mond en tong afvegen met haar mouw. Soms maakt ze ook schokkende bewegingen met haar bovenlichaam. Ze begint zelf te klagen over haar tics. Als ze op een middag achterin de auto zit, zegt ze tegen Tessa “Mamma, ik heb zo’n last van mijn tics. Ik denk dat ik nooit zal leren autorijden.”

Waarom is er zo weinig bekend over PANDAS?
Streptokokkeninfecties komen vaak voor bij kinderen. Tics en dwangverschijnselen zijn ook niet zo zeldzaam als ooit werd gedacht. Deze verschijnselen kunnen dus ook toevallig samen voorkomen. Niet alle deskundigen zijn daarom overtuigd van het bestaan van PANDAS. Ook is het nog niet goed gelukt om verschillen aan te tonen tussen kinderen met PANDAS en die met het syndroom van Gilles de la Tourette of dwangstoornissen. PANDAS is geen officieel erkende ziekte, noch opgenomen in de DSM. Het blijft voorlopig een hypothese voor subgroepen van patiënten met tic- of dwangstoornissen.

Wordt Tourette ook veroorzaakt door infecties?
Waarschijnlijk zijn infecties niet dé oorzaak van Tourette, maar wel een van de risicofactoren die een genetische aanleg voor Tourette kunnen ‘activeren’. Sommige studies wijzen erop dat infecties vooral een effect op psychosociale stress hebben en daarmee indirect de klachten verergeren. Het wisselende karakter van tics zou dan het gevolg kunnen zijn van continu veranderende stressfactoren in de omgeving.

Merel zit op een reguliere basisschool. Ze heeft geen gedragsproblemen, wel heeft ze een wisselend handschrift en moeite met lezen. Na onderzoek van een orthopedagoog wordt dit geweten aan concentratieproblemen en mogelijke ADHD. Tessa betwijfelt dit en hoopt op een dyslexieverklaring. De hulp die daarmee beschikbaar komt, zoals extra tijd en luisterboeken, zou ook gunstig voor Merel zijn in verband met haar oogtics, die het lezen bemoeilijken. Helaas komt Merel net niet in aanmerking voor een dyslexieverklaring. Tessa hoopt op een ‘reset’ van het immuunsysteem tijdens de puberteit. Maar ook op betere voorzieningen voor alle kinderen met leerproblemen, die net niet onder de noemer ‘dyslexie’ of ‘ADHD’ vallen, en zelfs niet helemaal onder ‘Tourette’.

De namen van de geïnterviewde moeder en dochter zijn omwille van de privacy niet hun echte namen.

Kijktip:Het ontstoken brein’ van Labyrint (VPRO, 2012) 

Leestips:

Bronnen:
Hoekstra, P.J. et al., Environmental factors in Tourette syndrome. Neurosci. Biobehav. Rev. (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2012.10.010

Geen opmerkingen:

Een reactie posten