dinsdag 7 juli 2015

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs - Anton HorewegTitel: Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs
Auteur: Anton Horeweg
ISBN: 9789401425780
Uitgeverij Lannoo Campus
Verschenen: juni 2015
Pagina's: 352
Prijs: € 29,99
Bestellink

"Elke leerling is uniek, ook al heeft zijn probleem een algemene naam" - Anton Horeweg

Ik las dit boek in de periode rond de diploma-uitreiking van mijn zoon. Ups en downs van diverse leerlingen passeerden de revue. Wat mij ontroerde was het grote vertrouwen dat de meeste docenten zijn blijven houden in een leerling bij wie het allemaal niet vanzelf ging. Zij leken al die tijd te weten dat ‘lastig gedrag’ meestal geen onwil maar onmacht is. Sommigen voelden blijkbaar feilloos aan welke benadering bij welke leerling helpt om van die schooljaren een positieve en productieve tijd te maken.

Pubers en passend onderwijs
Voor de rest is er het boek van Anton Horeweg, een waardevolle bron van inzichten en tips voor docenten in het voortgezet onderwijs. Literatuur over onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen of ontwikkelingsstoornissen is meestal sterk gericht op de basisschoolleeftijd. Docenten in het voortgezet onderwijs hebben andere informatie nodig: zij zien veel meer leerlingen in veel kortere tijd en hebben bovendien te maken met pubergedrag, dat soms moeilijk te onderscheiden is van probleemgedrag met een andere oorzaak. In een tijd waarin docenten vanwege het passend onderwijs moeten professionaliseren is dit boek eigenlijk verplichte kost.

Minder bekende problemen
Vele gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen worden een voor een beschreven waarbij je als docent een goed inzicht krijgt plus de belangrijkste handreikingen om ermee om te gaan in de klas. Net als in de versie voor het basisonderwijs beperkt de auteur zich niet tot de meest bekende problemen maar komen ook onderwerpen aan bod als non-verbal learning disorder, traumagerelateerd probleemgedrag en problematische gehechtheid. En net als in de basisschoolversie is de informatie niet overal genuanceerd genoeg maar wel zeer bruikbaar voor de onderwijspraktijk (zie mijn eerdere recensie).

Gatenkaaskennis
Een andere meerwaarde van dit boek is de fijne schrijfstijl in gewone taal. Een zin als “te lange plannen passen niet allemaal in je hoofd” of een term als “gatenkaaskennis bij ADD” spreken voor zich. Handig is ook de bijbehorende website met diverse invulformulieren die zijn te downloaden. 

Geen receptenboek
Het boek is niet alleen heel praktisch, maar geeft ook blijk van een moderne visie op omgaan met ontwikkelingsproblemen of –stoornissen: elke leerling is uniek ook al heeft zijn probleem een algemene naam. Anton Horeweg roept docenten op om vooral te kijken naar de leerling áchter zijn gedrag en uit te gaan van van wat de leerling wél kan. Ook is er lang niet altijd iets mis met de leerling: vaak zit het probleem in het hele systeem – het geheel van deze leerling met deze docent in deze situatie. Het boek is dus ook geen receptenboek: ook al worden de problemen een voor een beschreven met bijbehorende tips, de bedoeling van de auteur om vooral een brede visie bij te brengen blijft steeds voelbaar. 

Al lezende krijg je steeds meer het gevoel dat je ieder kind zo’n ervaren en begripvolle docent als Horeweg gunt. Maar misschien moet iedere docent gewoon dit handboek aanschaffen om in september met 30 jaar extra ervaring voor de klas te staan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten