vrijdag 10 april 2015

Boekrecensie 'Gedragsproblemen in de klas' - Anton Horeweg

 Bestel dit boek via bol.com en steun dit blog

Titel: Gedragsproblemen in de klas – een praktisch handboek
Auteur: Anton Horeweg
ISBN:  9789401406543
Uitgever: LannooCampus
Jaar: 2013 (1e druk)
Pagina’s: 272
Prijs: € 29,99

Handboeken over gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen zijn er genoeg, maar ‘Gedragsproblemen in de klas’ is er een waarmee je als leerkracht direct aan de slag kunt. Want leerkrachten willen vooral weten wat je wel en niet in de klas kunt doen om kinderen te helpen, die het niet voor elkaar krijgen om aan alle verwachtingen te voldoen. In deze tijd van het Passend Onderwijs wordt bovendien van leerkrachten verwacht dat zij over deze kennis en vaardigheden beschikken. Dit boek voldoet daarom zeker in de behoefte aan praktische informatie die direct toepasbaar is in de klas. De auteur, Anton Horeweg, is zelf bijna 30 jaar leerkracht in het basisonderwijs.

Oneindig veel tips
Met 272 vrij grote pagina’s is dit niet een boek dat je als leerkracht op een vrije dag in één keer uit zult lezen. Daarvoor zijn de pagina’s ook te dicht gevuld en te weinig afwisselend in de opmaak. Het is wel een boek dat je er gemakkelijk bij pakt wanneer je een kind in de klas hebt met die ene stoornis of dat ene gedragsprobleem, waarvan je even het hoofdstuk doorneemt op zoek naar handige begeleidingstips. Want daarvan staat dit boek werkelijk bol. In heldere taal geeft de auteur oneindig veel tips en handvatten voor een positieve en preventieve benadering. Hoewel de titel anders doet vermoeden, maakt hij daarbij onderscheid tussen gedragsproblemen en stoornissen. De voorgestelde aanpak past helemaal in deze tijd: werk preventief aan een goede relatie met het kind, ga uit van zijn of haar sterke eigenschappen en werk aan de groepsdynamiek. Het maken van een plan om met gedragsproblemen of stoornissen om te gaan is volgens Anton Horeweg altijd maatwerk. Dit boek is dan ook geen ‘kookboek met panklare recepten’. Aan visie ontbreekt het de auteur duidelijk niet.

Minder bekende stoornissen
Wat dit boek extra waardevol maakt, is dat het meer behandelt dan alleen de ‘bekende’ stoornissen, zoals ADHD of autisme. Zo is er ook aandacht voor hechtingsproblemen, angststoornissen en Tourette. De auteur geeft hierover zeker waardevolle informatie. Zo maakt hij duidelijk dat tics in de thuissituatie vaak heviger zijn dan op school, wat in de communicatie met ouders nogal eens een discussiepunt kan zijn. Ook merkt hij terecht op dat een beloningssysteem geen zin heeft bij tics.

Kort door de bocht
Zoals in het voorwoord van Kees van Overveld is aangegeven, is ervoor gekozen om ingewikkelde theoretische achtergronden tot een minimum te beperken. Hierdoor gaan de beschrijvingen soms wel wat te kort door de bocht en zijn de inzichten hier en daar al wat achterhaald. Maar erg is dit allemaal niet, het is ten slotte geen psychiatrisch handboek. Voor de lezersgroep van leerkrachten wordt hoe dan ook duidelijk hoe complex sommige stoornissen zijn en hoe lastig ze voor het kind zelf zijn. Leerkrachten die de tips uit dit boek toepassen, zullen een kind met een stoornis beter kunnen gaan aanvoelen en begeleiden. En daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Want zoals de auteur zelf aangeeft: vaak zijn er verrassend kleine dingen nodig om kinderen met grote problemen goed te kunnen ondersteunen.

Meer info
Op de bijbehorende website www.gedragsproblemen.nl is een deel van de informatie en tips terug te vinden. Van dit boek is inmiddels een tweede herziene druk uitgebracht. Een versie voor het voortgezet onderwijs is in de maak en alvast te reserveren via onderstaande link.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten